SALUD ALTERNATIVA


Metodo holovital. - Centro Ana Geli
C/ Balmes, 444 - 08022 Barcelona . 934 185 89


Entrevista Dr. Arnauld Allard .
Centre Quiropractic Ganduxer.
C/ Ganduxer, 123 - 08022 Barcelona.
Tel: 93 418 88 50


 
Entrevista Charo Loriente OSMOTIC DE CORSA, información 902 426 427.